นโยบายการคืนเงิน

น.ส. กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (อ.ยุ้ย) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.webmonsterlab.com และเป็นอาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตรภายใต้เว็บไซต์นี้ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทางผู้เรียนอาจจะต้องการเลื่อนวันเรียน เปลี่ยนคอร์สเรียน หรือต้องการยกเลิกคอร์สเรียน เพื่อความสะดวกและความสบายใจของผู้เรียน ทางผู้สอน (ซึ่งคือยุ้ยเองค่ะ) จึงมีนโยบายการดูแลผู้เรียนที่มีความประสงค์ขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการคืนเงิน สำหรับ

 • คอร์สเรียนสด-ออนไลน์ (Online – Video Call)
 • คอร์สเรียนสด-ห้องเรียน (On-site)

  1. กรณีที่ผู้เรียนต้องการ “เลื่อน” วันเรียน

  • โปรดแจ้งยุ้ยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเรียนนะคะ เพื่อยุ้ยจะจัดเตรียมสถานที่เรียนและลำดับคิวเรียนให้ใหม่ค่ะ
  • หมายเหตุ ทางผู้ให้บริการเช่าห้องสำหรับการเรียน ให้สิทธิ์เลื่อนวันใช้ห้องได้ฟรี 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
   หากผู้เรียนต้องการเลื่อนวันมากกว่า 1 ครั้ง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ยุ้ยขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงจากผู้เรียนนะคะ
   // หากเกิดเหตุการณ์จริง ยุ้ยจะพยายามเจรจาเพื่อให้เค้าอนุโลมให้พวกเราก่อนค่ะ

  2. กรณีที่ผู้เรียนต้องการ “เปลี่ยน” คอร์สเรียน

  • หากยังไม่ได้เริ่มเรียน ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนคอร์สเรียนภายหลังได้ค่ะ โดยค่าเรียนจะเท่ากับราคาคอร์สที่เลือกใหม่

  3. กรณีที่ผู้เรียนต้องการ “ยกเลิก” คอร์สเรียน

  • หากยังไม่ได้เริ่มเรียน ผู้เรียนสามารถยกเลิกคอร์สได้ค่ะ และหากทางยุ้ยยังไม่ได้จองห้องเรียนหรือยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้น
   ผู้เรียนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 100% ค่ะ
  • หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นก่อนการแจ้งยกเลิก เช่น ยุ้ยจองห้องเรียน หรือเปิด hosting ให้แล้ว ยุ้ยขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงจากผู้เรียนนะคะ (มีหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบได้ค่ะ)


  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

  ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
  หากมีสิ่งใดให้ยุ้ยช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเรียน สามารถแจ้งยุ้ยได้เลยนะคะ

  กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (อ.ยุ้ย)